Vist el Capítol IV sobre l'accessibilitat al parc aquàtic de les “Normes i condicions per al desenvolupament de les activitats de busseig als derelictes del parc subaquàtic del Port de Tarragona”, aprovades per l'Autoritat Portuària de Tarragona el 30 de juny de 2016.
Atès que s'estableix que per a l'accés per via marítima les embarcacions podran fondejar als dos punts de fondeig habilitats a 40 metres dels límits exteriors del Parc Subaquàtic.
S'INFORMA:
Que s'ha procedit a la instal·lació de dues boies pel fondeig de les embarcacions que pretenguin embarcar o desembarcar bussejadors.