Sol·licitar Autorització

Informació

Els horaris seran els següents:

• Des del Divendres Sant fins al 14 de juny: caps de setmana, festius i ponts. L’horari serà de 9:00 a 15:00h.
• Temporada alta: del dia 15 de juny al 30 de setembre. Durant la temporada alta estarem disponibles de dilluns a diumenge de 09:00 a 19:00h. Alguns dissabtes estarà fins les 23h depenent dels creuers que hi hagi programats.
• Del dia 1 d’octubre al 31 de desembre: caps de setmana, festius i ponts. L’horari serà de 09:00 a 15:00h.

Per tal de realitzar activitats de busseig al Parc Subaquàtic del Port de Tarragona caldrà sol·licitar una autorització que expedirà l’APT per a tals efectes. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una antelació màxima de 30 dies i mínima de 12 hores computables a l’inici de cada franja horària.

Les franges horàries disponibles són les següents: 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19 i nocturn.

Tant els centres d’immersió com els particulars que desitgin realitzar activitats al Parc hauran de tramitar les sol·licituds mitjançant la corresponent Plataforma Telemàtica.
El procés de sol·licitud de les autoritzacions es portarà a terme mitjançant l’emplenament dels formularis habilitats a continuació, havent d’annexar les titulacions, assegurances i la resta de documentació que sigui requerida als mateixos.
En el cas de les titulacions podran ser adjuntades aquestes o declaració jurada de l’entitat conforme els bussejadors disposen de les titulacions mínimes. En el cas de les assegurances només podrà ser adjuntada declaració jurada per part de l’entitat en cas de tractar-se d’assegurances contractades per un sol dia.

Descàrrega de Sol·licituds

Formulari sol·licitud individual de busseig

Formulari sol·licitud col·lectiva de busseig


Els formularis emplenats així com la resta de documentació requerida s’hauran d’enviar a la següent direcció: solicitudesbuceo@sestarragona.org a efectes de revisió i expedició de la referida autorització per al desenvolupament d’activitats recreatives de busseig al Parc Subaquàtic.